Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi uzależnione jest od stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego nakładu pracy, terminu realizacji zlecenia, a także możliwości finansowych klienta. Wysokość wynagrodzenia jest zawsze indywidualnie uzgadniane z każdym klientem.
W zależności od Państwa potrzeb wynagrodzenie za świadczenie stałej obsługi prawnej może być ustalone na różne sposoby:

SYSTEMY WYNAGRODZENIA


Rozliczenie ryczałtowe

w systemie wynagrodzenia ryczałtowego – w którym wysokość wynagrodzenia określona jest stałą stawką miesięczną,

Rozliczenie godzinowe

w systemie rozliczenia godzinowego – w którym wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie liczby efektywnie przepracowanych godzin mnożonych przez kwotę uzgodnionej stawki godzinowej,

Rozliczenie ryczałtowo-godzinowe

w systemie wynagrodzenia ryczałtowo-godzinowego – w którym wysokość wynagrodzenia określona jest stałą stawką miesięczną dla założonej z góry i ustalonej z klientem liczby godzin pracy w miesiącu/kwartale; po przekroczeniu tej liczby usługi prawne rozliczane są w oparciu o uzgodnioną stawkę godzinową.