Podmioty indywidualne

Obszary działalności

Doradzamy w zakresie prawa gospodarczego i indywidualnego

Obszary działalności


Prawo cywilne

Kancelaria udziela pomocy swoim Klientom w zakresie spraw odszkodowawczych i dochodzenia w związku z tym roszczeń z tytułu szkód osobowych, rzeczowych, wypadków przy pracy oraz błędów lekarskich. Kompleksowa obsługa obejmuje również spory z ubezpieczycielami i reprezentację stron w postępowaniu przed sądem.

Kancelaria świadczy usługi z zakresu ochrony dóbr osobistych, w postępowaniach dotyczących ich naruszenia. Czynności z tego zakresu podejmowane są zarówno na drodze cywilnej jak i karnej.

Kancelaria prowadzi również sprawy o zasiedzenie, o rozgraniczenie nieruchomości oraz o zniesienie współwłasności.

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc Klientom indywidualnym w zakresie spraw o rozwód i separację. Prowadzę również wszelkie sprawy związane z uregulowaniem sytuacji rodzinnej oraz sytuacji małoletnich, takie jak sprawy o alimenty, ich podwyższenie/obniżenie, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (pozostawienie, ograniczenie, pozbawienie), ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Kancelaria zajmuje się również sprawami o przysposobienie, sprawami z zakresu opieki i kurateli, dotyczącymi pochodzenia dziecka, sprawami dotyczącymi ubezwłasnowolnienia, przymusowego leczenie, łożenia na utrzymanie rodziców lub rodzeństwa.

Doradzam w zakresie małżeńskich spraw majątkowych przy zawieraniu majątkowych umów małżeńskich, rozszerzaniu i ograniczaniu wspólności majątkowej, ustanowieniu rozdzielności majątkowej, ustanowieniu rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Prawo spadkowe

W ramach postępowania spadkowego Kancelaria świadczy usługi doradcze z zakresu planowania spadkowego tj. udziela porad w zakresie sposobu sporządzenia i redagowania testamentu oraz zapisów o wydziedziczeniu, darowiźnie na wypadek śmierci, zachowku i zapisu.

Kancelaria prowadzi sprawy osób uprawnionych do dziedziczenia tj.: poświadczenie dziedziczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności, otwarcie testamentu, odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, zachowek.


Prawo karne

W ramach swojej działalności Kancelaria reprezentuje swoich Klientów, którzy w postępowaniu karnym występujących w charakterze oskarżonych lub pokrzywdzonych. Udzielamy pomocy w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko wolności, przeciwko rodzinie i opiece, przeciwko czci i nietykalności cielesnej oraz innych. Kancelaria świadczy także usługi w zakresie obrony i reprezentacji Klientów w sprawach karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia.

Prawo administracyjne

W ramach spraw z zakresu prawa administracyjnego Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sporządzaniem wniosków oraz odwołań od decyzji organów administracji państwowej i samorządowej, sporządzaniem skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.